Velkommen

VELKOMMEN TIL VIBORG GRÅBRØDRE KLOSTER

Frans den Hellige og hans munkeorden er grundlaget for de klosterbygninger, som kan ses i Viborg i dag.

De værdier, som var grundlaget for munkenes virke, og videreført på Viborg Hospital, som et trygt og godt bosted med fællesskab skal fortsættes og udvikles, således at lejlighederne i videst muligt omfang lever op til de ældres behov og underbygger det sociale samvær.

Viborg er historisk set en gammel kongeby, hvor magten var stor, velstanden var blomstrende, og derudover var det kirkens hovedsæde.

Reformationen startede i Viborg – mere præsist der hvor Viborg Gråbrødre Kloster ligger idag. Dermed er Viborg Gråbrødre Kloster en meget vigtig del af formidlingen af byens unikke, spændende og grundlæggende historie.

Derfor skal klostrets kendte historie videregives og synliggøres.

De lokale borgere såvel som byens mange turister skal have mulighed for at opleve og tilegne sig viden og indblik i det historiske sted.

For netop at fremme dette, samarbejder Viborg Gråbrødre kloster med Viborg Kommune og VisitViborg.